Jakie są najlepsze oczepiny?

Oczepiny praktykowały już ludy słowiańskie. Mają długą historię. Kiedyś był to obrzęd weselny, w czasie którego panna młoda zmieniała swój stan cywilny, z panieńskiego w zamężny. Sama nazwa wywodzi się od damskiego nakrycia głowy, czepca. Dawny obrządek zachował się po dziś dzień, jednak już w znacznie zmienionej formie. Nadal oczepiny rozpoczynają się o północy, a do głównych zabaw należy rzucanie przez pannę młodą welonu bądź bukietu, a przez pana młodego krawatu/muchy w kierunku niezamężnych panien i nieżonatych kawalerów. Oczywiście zabaw weselnych prowadzonych przez zespół weselny, może być znacznie więcej. Jednak ich wybór i dobór zależy od państwa młodych.

Speak Your Mind